2014 e-YDS 2014/1 Sonuçlarının Açıklanması

2014 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2014/1) Sonuçlarının Açıklanması

20 Eylül 2014 tarihinde yapılan 2014 Elektronik Yabancı Dil Sınavının (e-YDS 2014/1) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Aday cevapları üzerinden yapılan madde analizi sonuçlarının bilimsel denetçi akademisyenler tarafından değerlendirilmesi neticesinde bir soru ÖSYM Yönetim Kurulunun ÖSYM Başkanlığına verdiği yetkiye dayanarak Başkanlık tarafından iptal edilmiştir. Sınava giren tüm adayların iptal edilen bu soruyu doğru cevapladıkları kabul edilerek değerlendirme işlemi yapılmıştır.

Sınav sonuçları,  20 Eylül 2014 günü saat 20:30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklanacaktır.

Adaylar sınav sonuçlarını belirtilen internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir. Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

e-YDS 2014/1 Sonuçları

2014 YDS İlkbahar Dönemi Sınav Sonuçları Açıklandı

Resmi açıklama;

 

DUYURU
(17 Nisan 2014)

2014 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) İlkbahar Dönemi: Sınav Sonuçlarının Açıklanması

6 Nisan 2014 tarihinde yapılan 2014-YDS İlkbahar Dönemi Sınavının değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Sınav sonuçları, 17 Nisan 2014 günü saat 18:45’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklanacaktır.

Adaylar sınav sonuçlarını belirtilen internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir. Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

Sınav sonuçlarına ilişkin sayısal bilgilere ve sınav sorularının %10’undan oluşturulan Temel Soru Kitapçığı’na aşağıdaki bağlantılardan erişilebilecektir.

Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI
2014-YDS İlkbahar Dönemi Sonuçları
Sayısal Bilgiler
Temel Soru Kitapçıkları

 

2014 Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri

Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri

3 Mart 2011 tarihli ve 27863 sayılı Resmî Gazete yayımlanan 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun’un 7 inci maddesinin altıncı fıkrasında; “Başkanlık tarafından farklı zamanlarda yapılan sıralama veya seviye tespit sınavlarının eşdeğerliği, her bir sınav sonucunun geçerlilik süresi ile Başkanlığın yaptığı yabancı dil sınavlarının uluslararası yabancı dil sınavlarıyla eşdeğerliliği, ilgili uzman raporlarına dayalı olarak, Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.” hükmü gereği; Merkezimiz tarafından oluşturulan “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Çalışma Grubu” raporu ve bu rapora temel teşkil eden analizler sonucu “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından yeniden düzenlenmiştir. 14 Şubat 2014 tarihli Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri’ne aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir.

Ayrıca, Başkanlığımızın 11 Ekim 2013 tarihli duyurusunda ilan edilen ilkeler gereğince;

  • Başvuruları güncelleme tarihinden önce yapılmış olması kaydı ile güncelleme tarihini takip eden günden başlamak üzere 30 gün içerisinde yapılan sınavlar için, güncelleme tarihinden önce yürürlükte olan eşdeğerlik tablosu geçerlidir. Bu süre eşdeğerliliği kaldırılmış sınavlar için de kabul edilecektir. Diğer durumlarda eşdeğerlik tablosu güncelleme tarihi itibari ile uygulanacaktır.
  • Son güncelleme tarihinden önce sonuç belgelerinin alınmış olduğu sınavlar için sonuç belgesinde sınavın yapıldığı tarihin yazılı olması ve 6114 sayılı Yasanın yürürlüğe girmesinden sonra alınmış olması durumunda, sınavın yapıldığı tarih itibari ile geçerli eşdeğerlik tablosu uygulanacaktır.
  • Kurumumuzca ilk eşdeğerlik tablosunun yayımlandığı 13/01/2012 tarihine kadar alınmış sonuç belgelerinde sınavın yapıldığı tarihte yürürlükte olan Yükseköğretim Kurulu eşdeğerlik tablosu uygulanacaktır.
  • Diğer durumlarda ilgili başvurular güncel eşdeğerlik tablosuna göre değerlendirilecektir.

Bu doğrultuda eşdeğerlik tespiti gerektiren sınavlar için uygulama, yukarıda belirtildiği şekilde olacak ve Başkanlığımızca eşdeğerlik belgesi yerine geçecek bir belge verilmeyecek, ilgili kurumlar eşdeğerlik tablosu doğrultusunda kabul ve işlemlerini yapacaklardır.

Kamuoyuna duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

 

 

Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri (14 Şubat 2014)

 

 

 

YDS cevap kâğıtları erişime açıldı

DUYURU

(11 Eylül 2013)

2013  Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) Sonbahar Dönemi:

Cevap Kâğıtlarının Görüntülenmesi

1 Eylül 2013 tarihinde yapılan 2013-YDS Sonbahar Dönemi Sınavına giren adayların cevap kâğıtlarının görüntüleri, adayların kendi cevap kâğıtlarını inceleyebilmeleri amacıyla 11 Eylül 2013 günü saat 15.00’ten itibaren erişime açılacaktır. Adaylar kendi cevap kâğıtlarının görüntüsüne, ÖSYM’ninhttps://ais.osym.gov.tr internet adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak erişebileceklerdir. Bu uygulama, adayı bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Görüntülenen sayfa belgeniteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır.

Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

 

 

 

 

 

2013 YDS’den İtibaren Sınav Soruları Yayınlanmayacak

ÖSYM’den yapılan açıklamada, 2 Ağustos’ta Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun gereğince ÖSYM tarafından uygulanan sınavlara ait soru ve cevapların Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamı dışına çıkarıldığı anımsatıldı.

Böylece soru havuzunun oluşturulması ile soruların gizliliği ve bilimsel ölçme değerlerinin korunması adına önemli bir gelişmenin yaşandığı ifade edilen açıklamada, ÖSYM’nin misyonu ve vizyonu doğrultusunda sınavlarda sorulan sorular konusunda yapılacak uygulamalara yer verildi.

Açıklamaya göre, 6495 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda sorulan sorular hakkında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında bedelli veya bedelsiz olarak telif hakkı devri yapılmayacak, başka bir yolla da yayımlanmasına izin verilmeyecek.

1 Eylül’de yapılacak 2013-YDS Sonbahar Dönemi sınavından itibaren, yapılan sınavlardan sonra sorulan soruların tamamı internet üzerinden veya basın yayın organları vasıtasıyla yayınlanmayacak.

ÖSYM’nin misyonunun önemli bir boyutu olan “şeffaf bir kurum oluşturmak” doğrultusunda sınav sonuçları açıklandıktan sonra adayların erişimine açılan “cevap kağıtlarının” adaylar tarafından görüntülenmesi uygulamasına devam edilecek.

Sınav güvenliğinin en önemli unsuru olan “Her Adaya Farklı Soru Kitapçığı” uygulaması nedeniyle adayların sorulara verdikleri cevapları da izlemesini ve cevap kağıdı üzerindeki işaretlemelerini kontrol etmelerini temin etmek amacıyla ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek sınavlarda yer alan test sorularının tamamından rastgele seçilen yüzde 10’u adaylara ait soru kitapçıklarındaki soru numaraları ve cevap seçenekleri ile adayların incelemesine açılacak.

Sınav sonuçları açıklandıktan ve cevap kağıtlarının görüntüleri adayların erişimine açıldıktan sonra, sınav sorularının yüzde 10’unu oluşturan ve adayların incelemesine açılan sorular, ayrıca “Temel Soru Kitapçığı” adı altında ÖSYM’nin internet sitesinden tüm kamuoyunun da bilgisine sunulacak. ÖSYM’nin internet sitesinden yayımlanan “Temel Soru Kitapçığı” basın yayın organları tarafından, telif hakları ÖSYM’de saklı kalmak kaydıyla, herhangi bir telif hakkı bedeli ödenmeksizin kullanılabilecek.

“Temel Soru Kitapçığı” adı altında ÖSYM’nin internet sitesinden yayımlanan sorular dışında kalan ve artık Merkeze ait gizli bilgi olarak nitelenecek tüm sorular yazılı, görsel veya işitsel olarak herhangi bir yolla bir bütün olarak veya kısmen paylaşılması halinde, paylaşan kişi ve kuruluşlar hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli yasal işlemler başlatılacak.

Sınav sonunda tüm adayların soru kitapçıkları ile cevap kağıtlarını sınav görevlilerine salonda teslim etmeleri gerekiyor.

Sınavlarda adaylara verilen soru kitapçıkları üzerindeki karekodun eşleniği sınav öncesinde aday yoklama listesinde adayın isminin karşısına yapıştırıldığından ve merkezce uygulanan sınavlarda soru kitapçığı ve cevap kağıdını salon görevlisine teslim etmekle aday yükümlü olduğundan ÖSYM’ye ulaşmayan soru kitapçığını kullanan adayın sınavı geçersiz sayılacak ve 6114 sayılı kanun kapsamında işlem yapılacak.

Adaylar sınava sadece kişisel kimlik belgeleri (güncel fotoğraflı nüfus cüzdanı veya süresi geçerli pasaport) ve Sınava Giriş Belgeleri ile girecekler ve sadece kişisel kimlik belgeleri ile sınav salonunda ayrılacaklar. Adayların giriş belgeleri, soru kitapçıklarıyla toplanacak.

2013 YDS, pazar günü yapılacak

YDS’de, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça testleri olacak. Saat 9.30’da başlayacak sınav, 150 dakika sürecek.

Adaylar, sınav yer bilgisini gösteren YDS sonbahar dönemi sınava giriş belgelerini, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM’nin “https://ais.osym.gov.tr” internet adresinden edinebilecek.

Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile adayın fotoğrafı bulunacak. Adayların, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü alırken belge üzerinde fotoğraf olmasına özen göstermeleri, belgelerin renkli ya da siyah-beyaz çıktılarını sınav günü yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Belgenin ön ve arka yüzünde ÖSYM’nin belirlediği bilgiler dışında herhangi bir yazı, resim, işaret bulunmayacak.

Giriş belgesini yanında bulundurmayan adaylar sınava alınmayacak. Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için adayların, sınavın başlama saatinden en az 1 saat önce sınava girecekleri binanın kapısında olmaları gerekiyor.

Adaylar sınava, giriş belgesinin yanı sıra fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgeleri ile girecek. Nüfus cüzdanı, pasaport, zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaşlar ile askeri öğrenciler için askeri kimlik belgesi (Bu özel durum, muvazzaf askerler için geçerli değil), Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar özel kimlik belgesi olarak kabul edilecek. Bunların dışındaki, sürücü belgesi, meslek kimlik kartları gibi diğer tüm belgeler sınava giriş için geçerli belgeler olarak kabul edilmeyecek.

Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olacak, adayın güncel bir fotoğrafı ve T.C. kimlik numarası bulunacak, pasaportun süresi geçerli olacak.

Bu belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan aday, mazereti ne olursa olsun, sınava alınmayacak; sınava alınsa bile sınavı geçersiz sayılacak.

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından, adayların sınav binalarına bu belgeler dışında herhangi bir eşya getirmemeleri gerekiyor.Sınavın yapıldığı her bir salona en az bir duvar saati, adayların sınavda kullanacakları gereçler (kalem, silgi, kalemtıraş) ile şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanacak. Adaylar sınava şeffaf pet şişe içinde su getirebilecek.

ÖSYM’den YDS sonrası için radikal karar

ÖSYM’den yapılan açıklamada, 2 Ağustos’ta Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun gereğince ÖSYM tarafından uygulanan sınavlara ait soru ve cevapların Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamı dışına çıkarıldığı anımsatıldı.

Böylece soru havuzunun oluşturulması ile soruların gizliliği ve bilimsel ölçme değerlerinin korunması adına önemli bir gelişmenin yaşandığı ifade edilen açıklamada, ÖSYM’nin misyonu ve vizyonu doğrultusunda sınavlarda sorulan sorular konusunda yapılacak uygulamalara yer verildi.

Açıklamaya göre, 6495 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda sorulan sorular hakkında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında bedelli veya bedelsiz olarak telif hakkı devri yapılmayacak, başka bir yolla da yayımlanmasına izin verilmeyecek.

1 Eylül’de yapılacak 2013-YDS Sonbahar Dönemi sınavından itibaren, yapılan sınavlardan sonra sorulan soruların tamamı internet üzerinden veya basın yayın organları vasıtasıyla yayınlanmayacak.

ÖSYM’nin misyonunun önemli bir boyutu olan “şeffaf bir kurum oluşturmak” doğrultusunda sınav sonuçları açıklandıktan sonra adayların erişimine açılan “cevap kağıtlarının” adaylar tarafından görüntülenmesi uygulamasına devam edilecek.

Sınav güvenliğinin en önemli unsuru olan “Her Adaya Farklı Soru Kitapçığı” uygulaması nedeniyle adayların sorulara verdikleri cevapları da izlemesini ve cevap kağıdı üzerindeki işaretlemelerini kontrol etmelerini temin etmek amacıyla ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek sınavlarda yer alan test sorularının tamamından rastgele seçilen yüzde 10’u adaylara ait soru kitapçıklarındaki soru numaraları ve cevap seçenekleri ile adayların incelemesine açılacak.

Sınav sonuçları açıklandıktan ve cevap kağıtlarının görüntüleri adayların erişimine açıldıktan sonra, sınav sorularının yüzde 10’unu oluşturan ve adayların incelemesine açılan sorular, ayrıca “Temel Soru Kitapçığı” adı altında ÖSYM’nin internet sitesinden tüm kamuoyunun da bilgisine sunulacak. ÖSYM’nin internet sitesinden yayımlanan “Temel Soru Kitapçığı” basın yayın organları tarafından, telif hakları ÖSYM’de saklı kalmak kaydıyla, herhangi bir telif hakkı bedeli ödenmeksizin kullanılabilecek.

“Temel Soru Kitapçığı” adı altında ÖSYM’nin internet sitesinden yayımlanan sorular dışında kalan ve artık Merkeze ait gizli bilgi olarak nitelenecek tüm sorular yazılı, görsel veya işitsel olarak herhangi bir yolla bir bütün olarak veya kısmen paylaşılması halinde, paylaşan kişi ve kuruluşlar hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli yasal işlemler başlatılacak.

Sınav sonunda tüm adayların soru kitapçıkları ile cevap kağıtlarını sınav görevlilerine salonda teslim etmeleri gerekiyor.

Sınavlarda adaylara verilen soru kitapçıkları üzerindeki karekodun eşleniği sınav öncesinde aday yoklama listesinde adayın isminin karşısına yapıştırıldığından ve merkezce uygulanan sınavlarda soru kitapçığı ve cevap kağıdını salon görevlisine teslim etmekle aday yükümlü olduğundan ÖSYM’ye ulaşmayan soru kitapçığını kullanan adayın sınavı geçersiz sayılacak ve 6114 sayılı kanun kapsamında işlem yapılacak.

Adaylar sınava sadece kişisel kimlik belgeleri (güncel fotoğraflı nüfus cüzdanı veya süresi geçerli pasaport) ve Sınava Giriş Belgeleri ile girecekler ve sadece kişisel kimlik belgeleri ile sınav salonunda ayrılacaklar. Adayların giriş belgeleri, soru kitapçıklarıyla toplanacak.

YÖK, Zor Olan YDS Sorularını İncelemeye Alıyor

YÖK Başkanı Prof. Dr. Çetinsaya, YDS sorularının zor olduğuna dair şikayetleri değerlendirdiklerini belirterek, “Bir çalışma grubu kurduk, bu soruları inceletiyoruz” dedi.

Yükseköğretim Kurulu (Yök) Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya, İzmir’de katıldığı toplantının ardından AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya, 7 Nisan’da ilk kez uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Sınavındaki (YDS) sorularının zor olduğuna dair şikayetlere değindi.

Özellikle sosyal medyada yapılan şikayetlerin kendilerine de iletildiğini kaydeden Yök Başkanı Çetinsaya, “Uzmanlarımıza şu anda inceletiyoruz soruları. Akademisyen adayları, yüksek lisans adayları da bu sınavlara girdikleri için sınavların kalitesi, derecesi, zorluğu önemli. Bir çalışma grubu kurduk, bu soruları inceletiyoruz. Tüm muhataplarımızla konuyu görüşeceğiz” şeklinde konuştu.

 

Kaynak: stargundem

2013 YDS’ye Girecekler Dikkat!

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Sınavı (YDS), yarın ilk kez yapılacak. Sınava girecek adaylara son uyarılar yapıldı…

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM), bu yıldan itibaren yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemeye yönelik yapacağı Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Sınavı (YDS), yarın gerçekleştirilecek.

Resmi Gazete’de ocak ayında yayımlanan yönetmelik uyarınca, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) ve içeriğinde yabancı dil sorusu veya testi bulunan yabancı dil seviye belirleme sınavlarını YDS adı altında tek bir sınavda toplandı.

KPSS, TUS, DUS gibi sınav ve yerleştirme işlemleriyle ÜDS ve KPDS sonuçlarını kullanan diğer kamu ve özel kurum ve kuruluşların sınav ve yerleştirme işlemlerine katılacak adaylar, yabancı dil yeterliğinin belirlenmesi için YDS’ye girecek.

Sınava 330 bin 796 aday başvurdu. YDS, 41 il merkeziyle Lefkoşa ve Bişkek’te yapılacak. Sınavda, adaylara 80 soru yöneltilecek. Saat 09.30’da başlayacak sınav, 150 dakika sürecek.

YDS ilkbahar dönemi sınavı, Almanca, Arapça, Bulgarca, Çince, Danimarkaca, Ermenice, Farsça, Fransızca, Gürcüce, Hollandaca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Macarca, Portekizce, Rumence, Rusça, Sırpça, Ukraynaca ve Yunancadan yapılacak. Sonbahar dönemi sınavı ise Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusçadan yapılacak.

Adaylar aynı dönemde yalnız bir yabancı dilden sınava girebilecek.

Sınavda, Almanca, Arapça, Bulgarca, Farsça, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Rusça ve Yunanca dillerinde çoktan seçmeli sorulardan oluşan test uygulanacak. Diğer dillerde yabancı dilden Türkçeye ve Türkçeden yabancı dile çeviri şeklinde adaylara açık uçlu soru yöneltilecek. Çeviri için 150-200 sözcükten oluşan metinlerden yararlanılacak.

 

2013 YDS ÖRNEK İNGİLİZCE SORULARI

2013 YDS FRANSIZCA ÖRNEK SORULARI

 2013 YDS ALMANCA ÖRNEK SORULARI

 

ADAYLARIN BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER

Sınava girecek adayların, kimlik ve güvenlik kontrolleriyle salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için sınava girecekleri binanın kapısında en geç saat 08.30’da hazır olmaları ve yanlarında sınav giriş belgesini bulundurmaları gerekiyor.

Sınav giriş belgesinin ön yüzünde ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret bulunan adayların sınavı geçersiz sayılacak.

Adaylardan, sınava giriş belgesinin yanı sıra nüfus cüzdanı veya pasaport gibi tanıtıcı kimlikleri de sorulacak. Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında zorunlu askerlik görevini ifa eden er veya erbaşlarla askeri öğrenciler için askeri kimlik belgesi (Bu özel durum muvazzaf askerler için geçerli değil), Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe veya mavi kartlar kabul edilecek.

Bunların dışındaki, sürücü belgesi, meslek kimlik kartları gibi diğer tüm belgeler sınava giriş için geçerli sayılmayacak. Nüfus cüzdanında soğuk damga, adayın güncel bir fotoğrafı ve TC kimlik numarasının bulunması, pasaportun süresinin de geçerli olması gerekiyor. Üzerinde soğuk damga, güncel bir fotoğraf veya TC kimlik numarası bulunmayan nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaportlar kabul edilmeyecek. Bu belgeleri eksiksiz yanında bulundurmayan bir aday, mazereti ne olursa olsun, 2013-YGS’ye alınmayacak.

Hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına bu belgeler dışında herhangi bir eşya, araç-gereç getirmemeleri gerekiyor. Sınavın yapıldığı her bir salona en az bir duvar saati, adayların sınavda kullanacakları gereçler (kalem, silgi, kalemtıraş ile şeker ve peçete) ÖSYM tarafından sağlanacak. Adaylar sınava şeffaf pet şişe içinde su getirebilecek.

Sınav binaları ve salonları ÖSYM tarafından kurulacak güvenlik kameraları ile izlenebilecek. Kamera kayıtları, gerektiğinde kanıt olarak kullanılacak. Sınav başladıktan sonra adaylar, ilk 110 dakika ve son 15 dakika içinde sınav salonunu terk edemeyecek.

 

Kaynak: Bugün

YDS Tarih Değişikliği Sorun Yaratacak

ÖSYM tarafından ilk defa yapılan Yabancı Dil Sınavı (YDS) tartışmaları da beraberinde getirmektedir.

Sürenin kısalması, soruların zorluk derecesi, yılda 4 defa olan sınav hakkının 2’ye düşürülmesi gibi konular sınav sonrası sosyal medya aracılığıyla gündeme getirilmiştir.

TUS ve DUS sınavına girecek doktor adaylarının da bu sınava girmelerinin gerekmeleri, sınava giren adayların %75’lik bir bölümünün 50 barajını geçememesi büyük sorunlar doğurmuştur. Türk Tabipler Birliği’nin devreye girmesi, sosyal medyada ve ulusal basında konunun gündeme getirilmesi, ÖSYM’nin Güz döneminde yapılacak YDS’nin tarihini 1 Eylül’e çekmesine neden olmuştur. Bu durum, TUS/DUS sınavına ve doçentlik güz dönemine başvuracak adaylar için mağduriyet giderilmesi bakımından önemlidir. Fakat mağduriyetin diğer boyutunda olan lisansüstü eğitim için başvuru yapacak adayların durumunda değişiklik olmamıştır.

Çoğu üniversite için yılda 1 defa başvuru yapıldığı düşünüldüğünde, (YÖK‘ün de devreye girerek) bu mağduriyetin çözümü için; Ağustos ayının 3. ve 4. haftasında başlayan lisansüstü eğitim başvuru tarihlerinin uzatılması uygun olacaktır. Sınav sonucunun 10 gün içinde açıklandığı göz önüne alındığında, 9 Eylül ila 14 Eylül arası uygun bir tarih olabilir.

Tarih ile ilgili bir düzenleme yapılamaması durumunda; doktora giriş için gerekli olan dil barajı 55’ten 50’ye düşürülmesi de ele alınabilir. Doktora yeterlilik aşamasına kadar da 55 dil şartının sağlanması istenebilir.

Akademik personel adayları, YÖK’ün de devreye girmesi ile, taleplerine çözüm bulunmasını beklenmektedir.

Arş.Gör. Hamza KÜÇÜK
Akademik Personel Forum Editörü

 

Kaynak : memurlar.net

2013 YDS İlkbahar Dönemi Sınavının Sonuçları Açıklandı

ÖSYM’nin KPDS ve ÜDS gibi yabancı dil seviye tespit sınavlarını farklı farklı yapılmasından sorun yaşandığını belirterek yabancı dil sınavlarını tek çatı altında toplamasıyla birlikte ortaya YDS ( yabancı dil seviye tespit) sınavının çıktığını bilmekteyiz.

ÖSYM, YDS sınavını bu yıl ilk kez düzenlerken sınavların iki dönemden meydana geleceğini belirtmişti. Bu çerçevede YDS sınavı ilkbahar dönemi ve sonbahar dönemi olmak üzere yılda iki kez gerçekleşecek ve adaylar istediği dönemde sınava girebileceklerdi.

Bildiğiniz üzere 2013 YDS sınavının ilk kez yapıldığı ve sınavın ilkbahar döneminin gerçekleşmesi üzerine sınava giren birçok adayın sınavın sonuçlarını merak ettiği ve ÖSYM’nin sınav sonuçlarını açıklamasını beklemekteydiler. ÖSYM, artık yeni teknolojileri kullanmasından itibaren ve aradan YGS sınavının yapılarak sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren YDS İlkbahar Dönemi sınav sonuçlarını açıklaması beklenmekteydi ki ÖSYM de çok geçmeden sınav sonuçlarını açıklayabildi.

2013 YDS İlkbahar Dönemi Sınav Sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar ÖSYM’nin resmi internet sayfası üzerinden http://sonuc.osym.gov.tr/Sorgu.aspx?SonucID=1403 linkinden sınav sonuçlarının açıklandığı giriş ekranına ulaşabileceklerdir. YDS İlkbahar Dönemi sınavına giren adaylar, sınav sonuçlarını öğrenebilmek için sisteme T.C Kimlik No ile ÖSYM’nin kayıt sırasında vermiş olduğu şifre sayesinde giriş yaparak sınav sonuçlarını öğrenebileceklerdir.

ÖSYM’nin YDS İlkbahar Dönemi 2013 sınavı için belirtmiş olduğu sayısal bilgiye göre 300.653 kişinin sınava girmiş olduğu ifade edilmektedir.

 

 

ÖSYM, YDS de Ezbercileri Avladı

Uzmanlar, imla kurallarının ihlal edilmesi konusunda adayların mahkemeye başvurabileceğini söyledi.

ÖSYM, KPDS ve ÜDS’nin yerine, bu sene ilk kez yaptığı Yabancı Dil Sınavı’nda(YDS) çok uzun paragraf soruları da dahil olmak üzere imla işaretlerinin tamamını kaldırdı. Bunun nedeni, dershanelerde de ve özel eğitim merkezlerinde öğretilen, imla işaret ve kurallarına göre en az 10- 15 sorunun çözümünde işe yarayan bu tekniği yok etmekti, OSYM bu konuda amacına ulaştı ve imla kuralları tekniğiyle çözülen bu soruların cevaplarını gizledi.

 

 

YDS dE SINAV TAKTİĞİ İŞE YARAMADI

7 Nisan Pazar günü yapılan Yabancı Dil Sınavı’na 300 binden fazla aday katıldı. Adaylar, 32 dilde yapılan yabancı dil sınavlarına kamuda uzman olabilmek, üniversitede akademik kariyer için girdiler. Uzmanlar, söz konusu uygulamanın sınav kurallarına uymadığını, adayların dava açma haklarının olduğunu iddia etti.

 

VİRGÜLDEN SONRA ‘THAT’ GELMEZ

Ancak ÖSYM yetkilileri, imla işaretlerinin kaldırılması işleminin, yabancı dil bilen ile bilmeyeni ayırt etmek için yapıldığını savundu. ÖSYM yetkilileri, “Daha önce adaylar, özellikle İngilizce sınavında imla işaretlerinden sonra hangi bağlaçların geleceği formülünü ezberleyerek 10-15 soruyu hiç okumadan bile çözebiliyorlardı. Virgülden sonra ‘That’ gelmez gibi formüller uygulanıyordu. Bu adaylar arasında adaletsizliğe neden oluyordu” dedi.

 

ÖSYM, 2013 YDS Sınavının Giriş Belgelerini Yayımladı

ÖSYM tarafından düzenlenen ve bu sene bir ilk olarak KPDS ve ÜDS sınavlarının ayrı ayrı yapılması yerine tek bir sınav çatısı altında yani Yabancı Dil Sınavı (YDS) olarak yapılacağı belirtilmişti. Adayların İlkbahar Dönemi YDS Sınavı için başvurularını yine ÖSYM’nin resmi internet sayfası aracılığıyla yaptıkları ve artık sınav gününün gelmesini bekledikleri bilinmektedir.

 

İlkbahar Dönemi YDS sınavı 7 Nisan 2013 Pazar günü gerçekleştirileceği için ÖSYM, adayların başvurularını onaylayarak sınava giriş belgelerini resmi internet sayfasından kamuoyu açıklamasıyla duyurdu. Bu neticede İlkbahar Dönemi YDS sınavına girecek olan adayların ÖSYM’nin resmi web sayfasını ziyaret etmeleri ve buradan sınavla ilgili giriş belgelerini bilgisayarlarına indirerek yazıcılardan çıktıların alınması gerektiğini bildirdi. Bununla birlikte her adayın İlkbahar Dönemi YDS sınavı giriş belgelerini kendilerinin internet ortamından alacağını ve hiçbir şekilde posta vb. yollarla adayların evlerine gönderilmeyeceğini de diğer sınavlarda olduğu gibi bunda da belirtti.

 

ÖSYM, adayların hangi sınav merkezinde hangi sınav salonunda ve hangi sıra numarasında oturarak sınavlarını gerçekleştireceklerini bilgisayar ortamından belirlerken, adaylara da duyurular yaparak ÖSYM’nin http://www.ais.osym.gov.tr linkinden T.C Kimlik Numarası ile yine ÖSYM’nin başvuruda vermiş olduğu şifre ile giriş yaparak İlkbahar Dönemi YDS Sınavı Giriş Belgelerine ulaşabilecekleri ifade edilmektedir.

 

ÖSYM, İlkbahar Dönemi YDS Sınavı için Giriş Belgelerini adayların yazıcılardan siyah veya renkli bir şekilde çıkartarak sınava girerken mutlaka yanlarında bulundurmalarını istemektedir.

 

Merakla Beklenen YDS Soru Sayısı Netlik Kazandı

Yabancı dil sınavlarını ayrı ayrı yapmak yerine birleştirmeyi kararlaştıran ÖSYM, bu yıldan itibaren geçerli olmak üzere yeni yabancı dil seviye tespit sınavlarını YDS olarak yapacağını belirtmişti. YDS’nin ortaya çıkmasıyla birlikte içeriği, sınav süresi ve sınavda yer alan soru sayısının da değişmesi muhtemel gözle bakılırken, açıklamalar kısa sürede geldi ve içeriği ile sınav süresi hemen netlik kazandı. Fakat ortada bir saçmalığın olduğunu belirten öğrenci adayları, YDS’nin soru sayısının neden hala belirlenmediğini ve bu konuda çok spekülasyonların yapıldığını da isyan ederek gösterdi.

 

ÖSYM’nin organize ettiği sınavlardan bir tanesi olan yabancı seviye tespit sınavı YDS, 150 dakikalık sınav süresi içinde yine 80 sorudan meydana gelen içeriğiyle yer alacak ve öğrencilerin cevaplaması için sunulacak. Bildiğiniz gibi KPDS ve ÜDS sınavlarında da 180 dakikalık bir sınav süresi verilirken, 80 tane de soru sorulmaktaydı. Şimdi öğrenciler yenilenen içeriğiyle oluşturulan YDS’yi 150 dakikalık zaman diliminde soru sayısı değişmeyerek yine 80 soruyu cevaplamak üzere kendilerini turboya takmaları gerekmektedir.

 

ÖSYM’nin neden böyle bir davranışta bulunduğu merak konusu olurken, YDS adayları da hiçbir anlam veremediklerini ve uzun bir sürede sadece soru sayısının açıklanması için beklediklerini ifade ettiler. Şimdi YDS’ye girecek olan adaylar 80 tane soruyu 150 dakika da nasıl çözebilecek herkes bunu merak ediyor. Çünkü 180 dakika verildiğinde de 80 tane soruyu yetiştiremeyen adayların çoğunlukta oldukları bilinmektedir.

 

Bu bilgi ilginizi cekebilir;

YDS’de Soru Sayısı ve Netleşen Bazı Bilgiler

YDS’de Soru Sayısı ve Netleşen Bazı Bilgiler

ÖSYM’nin ayrı ayrı yabancı dil sınavlarına girilmesini önleyebilmek için ortak bir sınav olan YDS’yi (yabancı dil sınavı) ortaya çıkardı. Bu neticede KPDS ve ÜDS gibi sınavlar kaldırılarak sadece YDS uygulanacaktır.

YDS’nin ortaya çıkmasından itibaren içeriğinin ne olacağı hakkında bir çok söylenti ortaya atılmaktadır. Fakat ÖSYM’nin bu konuya el atması çok geçmediğinden bazı detaylar çok çabuk netlik kazandı. İşte YDS’nin içeriğinde yer alan ve netlik kazanan faktörler neler bir görelim.

Öncelikle sınav süresi 3 saatten (180 dk.) 2,5 saate (150 dk.) indirildi. Ülkemiz sınırları içerisinde 81 ilimiz olmasına rağmen sınav merkezleri için dikkat çeken bir nokta olarak 41 il merkezinde sınavın yapılabileceği uygun görüldü. Bunun haricinde yabancı dil sınavlarına giren öğrenciler için etkili bir faktör olan sınavda alınan puanın 5 yıl içerisinde kullanılabileceği de ön görüldü.

Ayrıca ÖSYM’nin düzenleyeceği YDS içinde sınav ücretleri 40 Türk Lirası bedelinden 50 Türk Lirası bedeline yükseltildi.

YDS’ye girecek olan adayların bu hususa çok dikkat ettikleri ve daha önceleri KPDS ve ÜDS sınavlarında sorulan 80 soru sayısının 180 dakika da yetiştirilemediği ve şimdi de YDS için sınav süresinin 180 dakikadan 150 dakikaya indirilmesi sınav soru sayısında 80 soru olarak belirmesi yine sınavların yetişmeyeceği konusunda tedirğinlik yaratmaya başladı.

ÖSYM’nin, 7 Nisan’da yapacağı YDS için soru sayısında kısa bir süre içerisinde açıklama yapacağı ön görülmektedir.

İNGİLTERE’DE EĞİTİM

İngiltere dil okullarında , ingilizce dil eğitimi almak İngilizce öğrenmek isteyenlerin şüphesiz ilk aklına gelen ülkedir. İngiltere,  İngilizcenin anadil olarak konuşulmasının yanında Türkiye’ye sadece 4 saat mesafede olması ve ekonomik olması ve dünyaya İngilizce öğretmede yüzyıla dayanan bir birikime sahip olması dil eğitimi için tercih edilmesindeki diğer temel sebeplerdir.

İyi bir gelecek ve kariyer hedeflerine ulaşmada dil eğitimi ve üniversite eğitimi çok büyük önem taşır. İngiltere’de Master ve üniversite eğitimi almak herkesin hayallerini süsler. Real Yurtdışı Eğitim,  size uygun dil okulunu, üniversiteyi ve bölümü seçmenizde rehberlik yapacağı gibi okul başvuru süreci, vize işlemleri, konaklama, karşılama ve eğitim süresince de her konuda yardımcı olur

İngiltere’de üniversite okumak hayatınızın tecrübesi olabilir. İngiltere’de üniversitelere başvuru yapabilmek için IELTS  5.0  ila 6,5  arasında bir puan almanız gerekmektedir. İngiltere’nin popüler ve kaliteli okullarında alacağınız eğitim, iş hayatında birçok kapıyı açacaktır. İngiltere’de lisans ya da yüksek lisans eğitimi öncesinde dil okullarına giderek İngilizcenizi geliştirebilirsiniz.

İngiltere Dil Okulu fiyatları birçok ülkeye göre sanılanın aksine çok daha ekonomiktir. Uygun fiyata dili ülkesinde öğrenme avantajının yanı sıra İngiltere’nin tarihi ve turistik yerlerini gezebilir, farklı kültürlerden insanlarla etkileşim halinde olabilirsiniz. İngiltere’nin dil okullarında çeşitli eğitim programları mevcuttur; Genel İngilizce, Akademik Yıl Programları, İş İngilizcesi ya da IELTS / TOEFL Sınav Hazırlık programlarından birini seçebilirsiniz. İngiltere’de dil okulu fiyatları 2013 yılı için güncellenmiştir. Real Yurtdışı Eğitim’in geniş okul seçenekleri, özel promosyonları ve indirimli fiyatları için hemen arayın.

Yurtdışında Eğitim ve Yurtdışı Dil Okulları

Yurtdışında eğitim yapmanın birçok avantajları bulunmaktadır. İleri düzeyde yabancı dil bilgisi profosyonel iş hayatında her zaman öncelik sağlamaktadır.  Yurtdışı eğitim yapmak isteyenler için dünyada çok farklı seçenek ve tercihler bulunmaktadır.  Türkiye’den en fazla tercih edilen yurtdışı eğitim programları İngiltere dil okulları,  Amerika dil okulları, Malta dil okulları, sınavsız üniversite vesınavsız yüksek lisanshakkında detaylara yer vereceğiz.

Yurtdışı eğitim dendiğinde her zaman Amerika’ nın öncelikli geldiğini belirtmiştik.  Amerika uluslararası öğrencilere 50 farklı eyaletinde yüzden fazla Amerika Dil okulları ile seçenekler sunmaktadır. Amerikan aksanını yerinde öğrenmek, Amerika’ da eğitim almak her zaman büyük bir prestijdir. Amerika dil okulları tüm şehirlerinde olmasına rağmen, New York, Chicago, Boston, Los Angeles, San Diego, San Francisco, Florida, Miami, Tampa, Washington DC, Philadelphia ve Seattle’ dir. Öğrenciler tarafından en çok tercih edilen Amerika şehirleridir. Amerika’ da kaliteli eğitimleri ve öğretmenleri ile şehir merkezleri ve Üniversite kampüslerinde dil okulları verebilen LSI, TALK, FLS, Embassy CES, EC, LAL, Kaplan, Intrax, GEOS dil okulları ile çalışmaktayız.

Amerika’ da Üniversite kampüslerinde dil okulları vardır. Eğer Amerika’ da Üniversite okumak istiyorsanız alacağınız akademik dil okulu sonrasında sınavsız Üniversite okuma hakkına sahip olursunuz. Amerika dil okulu sonrasında hiçbir sınava girmeksizin üniversiteye gitmek mümkün olduğu için Amerika Üniversiteleri çok talep almaktadır. ELS dil okulları ile beraberce yürüttüğümüz akademik dil okulları sonrasında sayesinde 650’ den fazla Üniversiteye sınavsız geçiş yapmak mümkündür.  Amerika’ da Yüksek Lisans yapmak isteyenlerde aynı sınavsız geçiş hakkından faydalanabilirler.

İngiltere dil okulu ‘ na gitmek her zaman en cazip seçenektir. Türkiye’ den sadece 3,5 saat uzaklıkta uçuş mesafesi olması, İngilizcenin gerçek ülkesi olması nedeni başlıca tercih nedenleridir. İngiltere dil okulları dendiğinde Londra dil okulları Türk öğrenciler tarafından akla gelen ilk seçenektir. Bunun yanında yaz dönemlerinde Üniversite öğrencileri tarafından denize sıfır olması nedeni ile Brighton dil okulları , Bournemouth dil okulları çok talep görmektedir. Cambridge dil okulları ve Oxford dil okulları ise İngiltere’ de üniversite ya da İngiltere’ de yüksek lisans yapmak isteyenlerin ilk tercihleridir. Bu şehirlerin dışında diğer şehir seçenekleri olan Manchester, Eastbourne, Edinburgh, Bristol, Canterbury, Devon, Hasting, Salisbury, Southampton, Ramsgate, Torbay, ve diğer küçük şehirlerle ilgili dil okulları fiyat listesini websitemizden inceleyebilir siniz. Yaş grubu 10 – 65 arasında olan herkes için İngiltere’de dil okulları, İngiltere yaz okulları, İngiltere sertifika programları gibi birçok farklı programlar mevcuttur. Kısacası İngiltere’ de her kesimden insana, her şehirde dil okuluna gidebileceği şekilde sayısız okul seçeneği vardır. Eğer karşılaştırma yaparsak İngiltere’ de dil okulları ve İngiltere’ de yaşam ücretleri sadece Malta dil okulları ve İrlanda dil okullarından biraz daha fazladır. Her ne olursa olsun ‘’ İngilizce İngiltere’ de öğrenilir’’ mantığından yola çıktığınızda ödeyeceğiniz paranın buna değeceğini görebilirsiniz.

Kalite ve ucuzluğu göz önüne alındığında Malta dil okulları yaz dönemlerinde herkes tarafından çok talep görmektedir. Malta dil okulları Malta için bir eğitim turizmi niteliğindedir. Bu nedenle en kaliteli ve en ucuz dil okulu olarak Malta dil okullarını her zaman tercih edebilirsiniz. Malta Türkiye’ ye sadece 3 saat uzakta olan harika bir adadır. Avrupa ülkeleri tarafından tatil cenneti sayılır. Malta’ da hayat çok ekonomiktir. Malta dil okulları diğer ülke dil okulları ile karşılaştırıldığında inanılmaz ucuzdur.