İşyeri Hemşireliği Temel Eğitim Kursu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş güvenliği kanununda bazı değişiklikler yaptı. Yapılan yenilemelere göre elliden fazla işçi çalıştıran işyerlerinde işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı bulundurmak zorunlu hale getirildi. Öte yandan yasaya göre, söz konusu işyerlerinde diğer sağlık personeli adıyla yardımcı personel de çalıştırılabilir. Bu personelin başında da işyeri hemşiresi geliyor.

İşyeri hemşiresi olabilmek için öncelikle adayların hemşirelik yüksekokulu mezunu olmaları gerekiyor. Diplomalı hemşireler, yine bakanlığın açtığı kurslarda sertifika kurslarına katılmalı ve kurs sonunda girecekleri sınavdan başarı elde etmelidirler. İşyeri hemşireliği kursu İstanbul ve diğer pekçok kentte bulmak mümkün. Bu kursların sayısının da giderek artması bekleniyor. Bu kursları takip eden adaylar bakanlık tarafından verilen işyeri hemşiresi sertifikasını elde edebilirler.

 

Sertifikalı işyeri hemşirelerinin görevi, temelde işyeri hekimine yardımcı olmaktır. Ancak işyeri hemşiresinin görevleri sadece bununla sınırlı değildir. Bir işyeri hemşiresi, iş sağlığı ile ilgili tüm problemlerin saptanmasında ve bu doğrultuda yapılacak her türlü çalışmada işyeri hekimine yardımcı olur. İşçilerin sağlık düzeyleri ile ilgili bilgi toplama görevi de işyeri hemşirelerine aittir. İşyeri hemşireleri işçilerin sağlık ve çalışma öykülerini derler. Periyodik muayene formunu işler. İşyerinde sağlık taramaları yapmalı ve de şüpheli vakaları doğrudan işyeri hekimine bildirir. İşyeri hemşireleri hasta ya da yaralı işçilerin hastaneye sevk işlemlerini de yaparlar.

 

İş yeri hemşiresi sertifikası ile üstlenilen görevler arasında işyerinde yürütülecek sağlık hizmetleri ile ilgili olarak yıllık çalışma planı hazırlamak da bulunuyor. Bu görev tüm personele aittir. Ayrıca hazırlanan raporun işverenin onayına sunulması gereklidir. İşyeri hemşireleri, işyerine ve çalışanlara ait tüm tıbbi, teknik ve idari bilgilerle ilgili olarak gizlilik ilkesine uymak zorundadır.

 

Tüm bunlara dair geniş bir eğitim işyeri hemşireliği kursunda verilmektedir. Bu eğitim işyeri hemşirelerinin bilmesi gereken tüm ana konuları kapsamaktadır. Eğitim temelde aynı müfredata tabidir. Ancak işyeri hemşireliği kursu fiyatları değişiklik gösterebilir. Bu bağlamda adaylar bütçelerine uygun bir kurs seçmekte özgürdürler. Ancak kursa gitmeleri zorunludur. Kurs olmadan ve sınava girmeden işyeri hemşiresi olmak mümkün değildir. 

 
 
 

ADVERTORIAL