2015 ALES İlkbahar Dönemi Başvuruları Başladı

2015 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) İlkbahar Dönemi: Başvurular

2015-ALES İlkbahar Dönemi Sınavı, 10 Mayıs 2015 tarihinde yapılacaktır. Sınava başvurular, 19-31 Mart 2015 tarihleri arasında yapılacaktır. (Kılavuz, YÖK Yürütme Kurulu tarafından onaylandıktan sonra başvurular alınmaya başlanacaktır.)

78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atanabilmek için, ÖSYM tarafından yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (ALES) girmek zorunludur.

Türkiye’de bir lisansüstü eğitimi programında öğrenim görmek isteyenler de ALES’e girmek zorundadırlar.

Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuvarlara alınacak yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik öğrencilerinden, ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz. Ancak, Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuvarlardaki doktora programlarına başvurularda Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü senatolarınca ALES puan şartı getirilebilir.

Yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ihtiyacının karşılanması amacıyla veya kamu kurum ve kuruluşlar adına lisansüstü öğrenimi görmek üzere yurt dışına gönderilecek adayların seçiminde de bu sınavın sonuçları kullanılacaktır. Bu yolla yurt dışında lisansüstü öğrenim görmek isteyen adayların bu sınava girmeleri zorunludur. Mecburi hizmet yükümlülüğü olmaksızın, kendi imkânlarıyla yurt dışında lisansüstü öğrenim göreceklerin bu sınava girme zorunluluğu bulunmamaktadır.

Sınava, bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenler ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar başvurabilirler. ALES’e yabancı uyruklular da girebilecektir.

Sınava başvurmak isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna başvuru tarihleri içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr İnternet adresinden ulaşabileceklerdir. Kılavuz dağıtımı yapılmayacaktır. Kılavuzda; başvuru, sınav, değerlendirme ile ilgili ayrıntılı bilgiler yer almaktadır. Sınava başvuracak adayların bu kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.

2014 ALES Sonbahar Dönemi: Başvurular

2014 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Sonbahar Dönemi: Başvurular

2014-ALES Sonbahar Dönemi Sınavı, 23 Kasım 2014 tarihinde yapılacaktır. Sınava başvurular, 22 Eylül-1 Ekim 2014 tarihleri arasında yapılacaktır.

78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atanabilmek için, ÖSYM tarafından yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (ALES) girmek zorunludur.

Türkiye’de bir lisansüstü eğitimi programında öğrenim görmek isteyenler de ALES’e girmek zorundadırlar.

Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuvarlara alınacak yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik öğrencilerinden, ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz. Ancak, Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuvarlardaki doktora programlarına başvurularda Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü senatolarınca ALES puan şartı getirilebilir.

Yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ihtiyacının karşılanması amacıyla veya kamu kurum ve kuruluşlar adına lisansüstü öğrenimi görmek üzere yurt dışına gönderilecek adayların seçiminde de bu sınavın sonuçları kullanılacaktır. Bu yolla yurt dışında lisansüstü öğrenim görmek isteyen adayların bu sınava girmeleri zorunludur. Mecburi hizmet yükümlülüğü olmaksızın, kendi imkânlarıyla yurt dışında lisansüstü öğrenim göreceklerin bu sınava girme zorunluluğu bulunmamaktadır.

Yükseköğretim Kurulu tarafından izin verilen yükseköğretim kurumlarındaki öğretmenlik sertifika programlarına öğrenci seçme ve yerleştirme işlemlerinde de ALES sonuçları kullanılacaktır.

Sınava, bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenler ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar başvurabilirler. ALES’e yabancı uyruklular da girebilecektir.

Sınava başvurmak isteyen adaylar, 2014-ALES Sonbahar Dönemi Kılavuzu ile Aday Başvuru Formuna başvuru tarihleri içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr İnternet adresinden ulaşabilirler. Kılavuz dağıtımı yapılmayacaktır. Kılavuzda; başvuru, sınav, değerlendirme ile ilgili ayrıntılı bilgiler yer almaktadır. Sınava başvuracak adayların bu kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.    

ÖSYM BAŞKANLIĞI

 

ALES sonbahar dönemi 17 Kasım Pazar günü yapılacak

Akademik Personel ve Lisansüstü Giriş Sınavı (ALES) sonbahar çağı 17 Kasım Pazar günü ifade edilecek.

 

Ölçme, Seçim Anı ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 81 il merkezi ile Lefkoşa ve Bişkek’te gerçekleştirilecek sonbahar çağı sınavı, saat 09.30’da başlayacak ve 180 dakikalık sürecek.

 

Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, tetkik görevlisi, profesyonel , çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan ya da öğretim elemanı dışındaki kadrolara naklen atanmak ve lisansüstü eğitimi programlarında eğitim görmek isteyenlerin ALES’e girmesi gerekiyor . Yükseköğretim Kurulu vasıtası ile müsade verilen yükseköğretim kurumlarındaki öğretmenlik sertifika programlarına eğitim gören seçim anı ve yerleştirme işlemlerinde de ALES sonuçları kullanılacak. Öğretmenlik sertifika programlarına başvuruda bulunmak isteyenlerin bu sınava girmeleri gerekiyor .

 

Yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ihtiyacının karşılanması için lisansüstü eğitim görmek üzere yurt dışına gönderilecek adayların seçiminde de bu sınavın sonuçları kullanılacak.

 

Adayların, kimlik ve güvenlik kontrolleriyle salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için sınavın başlama saatinden minimum bir saat ilk ilk önce sınava girecekleri yerde olmaları gerekiyor .

 

 

Giriş belgelerinin renkli ya da siyah-beyaz çıktısı, fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgeleriyle sınava gelecek adayların, giriş belgelerinin ön ve arka yüzünde ÖSYM’nin belirlediği bilgiler hariç herhangi bir yazı , resim, işaret yer almayacak.

 

Nüfus cüzdanı, pasaport, zorunlu askerlik görevini ifa eden er ya da erbaşlarla askeri öğrenciler için askeri kimlik belgesi (muvazzaf askerler için geçerli değil), Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe ya da mavi kartlar özel kimlik belgesi olarak kabul edilecek ancak sürücü belgesi, meslek kimlik kartları gibi belgeler sınava giriş için geçerli belge sayılmayacak.

 

Söz konusu belgeleri yanında bulundurmayan aday mazereti ne olursa olsun sınava alınmayacak, alınsa bile sınavı geçersiz sayılacak. Sınavın sonuçları , yapıldığı tarihten itibaren 3 yıl geçerli olacak.

 

(AA)

 

 

 

 

 

 

 

2013 Sonbahar ALES Başvuru Bilgileri ve Kılavuzu

Sınava başvurular, 11-20 Eylül 2013 tarihleri arasında yapılacaktır.

78 sayılı Yüksek öğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca, yüksek öğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına  açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atanabilmek için, ÖSYM tarafından yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (ALES) girmek zorunludur.

Türkiye’de bir lisansüstü eğitimi programında öğrenim görmek isteyenler de ALES’e girmek zorundadırlar. Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuvarlara alınacak yüksek lisans, sanatta yeterlik ve doktora öğrencilerinden ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz, ALES sonuçları değerlendirmeye tabi tutulmaz.

Yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ihtiyacının karşılanması amacıyla veya kamu kurum vekuruluşlar adına lisansüstü öğrenimi görmek üzere yurt dışına gönderilecek adayların seçiminde de busınavın sonuçları kullanılacaktır.

Bu yolla yurt dışında lisansüstü öğrenim görmek isteyen adayların bu sınava girmeleri zorunludur. Mecburi hizmet yükümlülüğü olmaksızın, kendi imkânlarıyla yurt dışındalisansüstü öğrenim göreceklerin bu sınava girme zorunluluğu bulunmamaktadır.

Yükseköğretim Kurulu tarafından izin verilen yükseköğretim kurumlarındaki öğretmenlik sertifika programlarına öğrenci seçme ve yerleştirme işlemlerinde de ALES sonuçları kullanılacaktır. Öğretmenlik sertifika programlarına başvuruda bulunmak isteyenlerin bu sınava girmeleri zorunludur.

Sınava, bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenler ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar başvurabilirler. ALES’e yabancı uyruklular da girebilecektir.

Sınava başvurmak isteyen adaylar, 2013-ALES Sonbahar Dönemi Kılavuzu ile Aday Başvuru Formuna başvuru tarihleri içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr İnternet adresinden ulaşabilirler. Kılavuz dağıtımı yapılmayacaktır. Kılavuzda; başvuru, sınav, değerlendirme ile ilgili ayrıntılı bilgiler yer almaktadır. Sınava başvuracak adayların bu kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

 

 

 

 

 

2013 Ales Başvuruları için Son Gün

ALES (Akademik Personel Ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) ilkbahar döneminin gerçekleşeceği sınav için son başvuru tarihi 20 Mart 2013 Çarşamba günü olarak belirtilmişken bazı adayların işlerinden güçlerinden ayrılamadıkları için veya başka nedenlerle kayıtlarını gerçekleştirememelerinden dolayı ÖSYM Yetkilileri, son bir kez daha çağrıda bulunarak adayları uyardı ve hiçbir şekilde başvuru tarihinin uzatılmayacağını da ifade ederek kamuoyuna duyurdu.

İlkbahar Dönemi ALES başvurularına son iki gün kaldığından adayların acele etmesi istenirken, adayların başvurularının gerçekleşebilmesi içinde ÖSYM’nin resmi internet sayfalarını ziyaret etmeleri ve buradan ALES İlkbahar Dönemi Başvuru Kılavuzu ile birlikte aday başvuru formlarına ulaşabilecekleri duyuruldu.

İlkbahar Dönemi ALES sınavı, 12 Mayıs 2013 Tarihinde Pazar günü ülkemiz sınırları içerisinde yer alan 81 ilimizde ve Bişkek ile Lefkoşa’da da gerçekleştirileceği belirtildi.

ÖSYM, ALES İlkbahar Dönemi Sınavı için son başvuru tarihine 2 gün kaldığını defalarca belirterek, adayların gereken hassasiyeti göstermesi istenirken ayrıca sınava başvuru yapabilecek adaylarında en az lisans mezunu olmaları gerektiğinin de altını çizdi. Yani lisans eğitim programı çerçevesinde son sınıfı okuyan fakat mezuniyeti kesinlik kazanamayan öğrencilerin başvuru yapamayacakları da net bir şekilde ifade edildi.

ALES’e başvuru yapabilecek adayların ülkemiz sınırları içerisinde yer alan herhangi bir yükseköğretim kurumunun lisans eğitimi programından mezun olmaları geçerlik kazanabilirken, yurt dışında yine lisans eğitim programını gören ve ülkemizdeki okullarla denkliği kabul edilen öğrencilerinde sınava girebilmesi uygun görülebilmektedir. Unutmayın son başvuru tarihi 20 Mart 2013 Çarşamba günü!

2012 Ales Sonbahar Dönemi Başvuruları Başlıyor

2012 Ales Sonbahar dönemi başvuruları başlıyor. 2012 Sonbahar Ales sınavı 11.11.2012 tarihinde Türkiye genelinde yapılacak. Ales başvuruları ÖSYM merkezleri ve Üniversite Rektörlerinden 24 Eylül-3 Ekim 2012 tarihleri arasında yapılabilcek. Okumaya devam et

Ales’le İlgili Sık Sorulan Sorular

Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı nedir?

Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), ülkemizde lisansüstü Okumaya devam et

ALES ile Nerelere Başvurulabilir?

ALES ile Nerelere Başvurulabilir?

 

Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atanabilmek için ÖSYM tarafından yapılacak sınavda 100 üzerinden en az 70 puan almak gerektiği hükmü getirilmiştir.

Akademik kariyere başlamanın yani bir yüksek lisans programına yerleşmenin ilk basamağı ALES’ten en az 55 puan almaktır. Yüksek lisans, tezli yüksek lisans ve tezsiz yüksek lisans olmak üzere ikiye ayrılır.

Fen ve Edebiyat Fakültelerinden mezun olan öğrencilerin formasyon eğitimi alıp eğitim fakültesi mezunlarıyla aynı haklara sahip olabilmeleri için tezsiz yüksek lisans programını tamamlamaları gerekmektedir.

Tezli yüksek lisans programına yerleşen adaylar bu programı bitirdikten sonra doktora eğitimine başvurabilirler. Doktora eğitimi için her enstitünün puan barajı farklıdır. Bazıları ALES’ten 50 puan alma şartı koşarken bazıları 55 puan alma şartı koşmaktadır.

Bir yüksek lisans programını tamamlamış olanlar yalnızca doktora programına başvurma avantajı elde etmiş olmazlar. Bunun yanında bir devlet kurumunda görev aldıklarında yüksek lisans programını tamamladıkları için, yüksek lisans programını tamamlamamış bir memurdan daha yüksek derecede işe başlarlar. Ayrıca bazı A grubu memur alımında yüksek lisans şartı bulunmaktadır.

Yalnızca devlet kadrosunda değil, özel sektörde çalışmayı düşünen bir aday için de lisans programını tamamlamış olmak büyük avantajlar sağlamaktadır. Çoğu zaman yüksek lisans programını tamamlamış olmak tercih sebebi olmaktadır.