Bülent Ecevit Üniversitesi Y.Lisans ve Doktora İlanı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz Fen Bilimleri, SosyalBilimler ile Sağlık Bilimleri Enstitüsüne asağıda isimleri yazılı anabilim dallarına 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Güz yarıyılında Yüksek Lisans ve Doktora öğrencisi alınacaktır. Adayların istenen evraklarla birlikte 15-23 Ağustos 2012 tarihleri arasında ilgili Enstitüsü Müdürlüğüne sahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar isleme konulmayacaktır. İlgililere duyurulur.

Başvuru ve kontenjanlar için Tıklayınız

BASVURU KOSULLARI
A- Yüksek Lisans Programlarına Basvuru Kosulları
a) Lisans Diplomasına sahip olmak,
b) Öğrenci Seçme ve Yerlestirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giris Sınavından (ALES) basvurduğu programın puan türünde
en az 55 standart puan almıs olmak. Güzel sanatlar fakültesi ve konservatuvara yapılacak basvurularda ALES’e girmis olma kosulu aranmaz.

B- Doktora Programlarına Basvuru Kosulları
a) Lisans ve Yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az 10 yarıyıl süreli Tıp, Dis Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri lisans diplomasına , Eczacılık ve Fen Fakülteleri lisans
veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığı’nca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık belgesine sahip olmak
b) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ndan (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 55 almıs olmak (Ulusal ve Uluslararası
geçerliliği olan benzeri yabancı dil sınavlarında alınmıs olan puanlar Üniversitelerarası Kurul kararları çerçevesinde Enstitü Yönetim Kurulu’nca yabancı dil belgesi olarak kabul edilebilir.).
c)ALES’den basvurduğu programın puan türünde en az 60, lisansa dayalı basvurularda sosyal bilimler için en az 70, fen ve sağlık bilimleri için en az 75 standart puana sahip olmak. ALES sonucu yerine,
bu sınava esdeğerliği kabul edilen uluslararası düzeyde benzer sınavların birisinden Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen esdeğer puanlar düzeyinde sağlanan puanlar Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilebilir.
Güzel sanatlar fakültesi ve konservatuvara yapılacak basvurularda ALES’e girmis olma kosulu aranmaz.
d)Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına basvuran tıp fakültesi mezunlarında lisans diplomasına ve en az 50 Temel Tıp Puanına veya ALES’in sayısal kısmından en az 60 standart puana sahip olmak;
tıp fakültesi mezunu olmayanlarda ise yüksek lisans diplomasına (dis hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunlarında lisans derecesine) sahip olmak ve ALES’in sayısal kısmından en az 60 standart puana,
dis hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunlarında en az 75 standart puana sahip olmak. Temel Tıp Puanı, Tıpta Uzmanlık Sınavında (TUS) Temel Tıp Bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7;
Klinik Tıp Bilimleri Testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir.

C- BASVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
a- Yüksek Lisans programına basvuranlar için Lisans, Doktora programına basvuranlar için Lisans ve Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi (yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurullarından
mezun olanların Yükseköğretim Kurulu Baskanlığından alınacak esdeğerlik belgesi)
b- Yüksek Lisans programına basvuranlar için Lisans, Doktora programına basvuranlar için Lisans ve Yüksek Lisans
programlarında gördükleri derslerin not ve ortalamalarını gösteren belgeler veya onaylı suretleri (Transkript)
c- 6 adet vesikalık fotoğraf (yönetmeliğe uygun)
d- (ALES) sonuç belgesi aslı veya onaylı sureti
e- (ÜDS) sonuç belgesi aslı veya onaylı sureti (Doktora öğrencileri için)
f- Ek-C2 Belgesi ( Askerlik Durum Belgesi,Erkek Öğrenciler için)
Yabancı uyruklu adaylar bu bent hükümlerine tabi degildir.
g- Halen kamu personeli olarak çalısanların kurumlarından alacakları “Programa katılmalarında sakınca olmadığını belirten izin belgesi”
h- İstenilen belgeler ile birlikte en geç 23 Ağustos 2012 günü saat 17.30’a kadar sınava basvuru formunu doldurmak ve
Sınav Giris Belgesini almak üzere Enstitü Öğrenci İsleri bürosuna sahsen basvurmaları gerekmektedir.

D- YABANCI DİL SINAVI VE MÜLAKATLAR
Yabancı Dil ve Mülakatlar asağıda belirtilen gün ve saatlerde; Sınav Giris Belgelerinde belirtilecek yerlerde yapılacaktır.

Y.Dil Sınavı Saat Mülakat Saat
YÜKSEK LİSANS 27.08.2012 10.00 28.08.2012 10.00
DOKTORA – – 28.08.2012 11.00

NOT : Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün Mülakat Tarihi ve Saati: 28-29.08.2012 Saat : 10:00

NOT : 1- Değerlendirme sonucunda basarılı olan öğrenci sayısı 5’den daha az olan anabilim dallarında o ders yılı için lisansüstü öğretimi açılmayabilir.

2- Yüksek lisans ve doktora adaylarından, lisans veya yüksek lisans derecelerini basvurdukları programdan farklı alanlardan almıs olan adaylarla, bu derecelerini Bülent Ecevit Üniversitesi dısında yükseköğretim kurumlarından almıs olan adaylara 1 yıl bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

3- Basvuru belgelerinden bir tanesinin eksik olması halinde müracaatlar kabul edilmeyecektir.

4- Daha fazla bilgi edinmek isteyenler Enstitü Sekreterliği’ne basvurabilir.

Fen Bilimleri Enst. Tel : (0.372) 257 40 10/1150-1554
Sağlık Bilimleri Enst. Tel : (0.372) 261 02 31
Sosyal Bilimler Enst. Tel : (0.372) 257 40 10/1557-1303
Tezsiz Yüksek Lisans İkinci Öğretim Programının öğrenim ücreti kredi basına 125.00 TL.dir.

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemiz Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ile Sağlık Bilimleri Enstitüsüne asağıda isimleri yazılı anabilim dallarına 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Güz yarıyılında Yüksek Lisans ve Doktora öğrencisi alınacaktır. Adayların istenen evraklarla birlikte 15-23 Ağustos 2012 tarihleri arasında ilgili Enstitüsü Müdürlüğüne sahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar isleme konulmayacaktır. İlgililere duyurulur.

Bir önceki yazımız olan Türkiye’de Üniversite Eğitiminin Temel Taşları başlıklı makalemizde Eğitim ve Üniversite, Türkiyede Üniversite Eğitimi ve Üniversite ve Türkiye hakkında bilgiler verilmektedir.